MILJØVENNLIG
OG
 

FREMTIDSRETTET

 

Napier AS er et rederi med kontor på Bømlo. Rederiet eier prosessbåten "Tauranga". Fartøyet ble bygd som brønnbåt i 2001, og rederiet var først ute med bruk av skyveskott. "Tauranga" ble forlenget og ombygd i 2008 og ble dermed Europas første prosessbåt for laks i sitt slag. Siden 2009 har fartøyet gått for Marine Harvest og bløgget, fraktet og levert mer enn 400 000 tonn laks. Dette har gitt oss unik kunnskap og erfaring.

Rederiet er for tiden under sterk utvikling. Utover 2018-19 vil vi øke fra 16 til 50 ansatte.

I 2017 inngikk vi et fremtidsrettet samarbeid med Fitjar Mek. Verksted og Heimli Design. Samarbeidet mellom rederi, verft og designselskap medfører at nybyggene innehar erfaringer fra alle aktørene. I felleskap utvikler vi prosessbåter for ulike størrelser og behov.

Innen utgangen av 2018 ferdigstilles "Taupo" som fra januar 2019 skal gå for SalMar på Frøya. "Taupiri" ferdigstilles sommeren 2019.

Prosessbåt konseptet er betydelig optimalisert de siste årene. Det vil si at det nå er fullt mulig for en båt å levere en last daglig til slakteriet. Ved å pumpe fisken til Helix skrutanker på land, er det mulig å losse 100-150 tonn pr time. Det er da mulig å få en geografisk seilings rekkevidde rundt slakteriet opp mot 100 nautiske mil. For å få dette til har vi drevet en kontinuerlig konseptutvikling de siste årene.

Vi har blant annet:

- Utviklet eget CIP vask system som reduserer vasketiden med 75 %, uten at det forringer resultatet.
- Utviklet metode som fortløpende fjerner koliforme bakterier som oppstår under resirkulasjon av RSW vann.
- Utviklet metode for skånsom omrøring av fisk i tank, for raskere og jevnere nedkjøling.
- Automatisert prosessen for eliminering av menneskelig feil.
- Bidratt til at losseprosessen blir automatisert på land, slik at en slipper personale frem til sløyelinje.
- Flere UV anlegg for mere treffsikker kapasitetsutnyttelse.
- Bevist valg av materialer i RSW systemet.
- Blodvanns renseanlegg.

Vi driver en fortløpende forbedringsprosess. I tillegg til det vi gjør selv i Napier, FMV og Heimli, utfordrer vi våre underleverandører for å få levert det vi ønsker. Samlet innehar vi høy kompetanse som resulterer i at vi løser de fleste utfordringer vi møter underveis.