Hvordan virker en prosessbåt?

Under lasting av laks på oppdrettsanlegget blir fisken pumpet om bord og inn i ett basseng. Her svømmer den instinktivt mot vannstrømmen og blir kanalisert inn i en maskin, der den får et slag i hodet fulgt av et knivstikk mellom gjellene. Den havner så på et kontrollbord der den blør ut, før den blir ledet videre til tanker med nedkjølt UV-renset sjøvann som holder 0,5 grader celsius. Denne prosessen foregår med en fart på 240 fisker i minuttet.

Prosessbåt vs. Brønnbåt

Oppdrettsselskap som Marine Harvest, SalMar, Lerøy Seafood og Firda er selskap som har gjort tiltak rettet mot bløgging på merdkanten. I fremtiden vil prosessbåt være ett viktig bidra til:

- Øke oppdrettsnæringens omdømme.
- Redusere svinn
- Redusere risiko i transportleddet
- Få grønt lys i regionen

Totalt vil dette bidra til en mere bærekraftig utvikling i bransjen.

.