HVORDAN VIRKER EN PROSESSBÅT?

Under lasting av fisk på oppdrettsanlegget blir fisken pumpet om bord og inn i ett basseng. Her svømmer den instinktivt mot vannstrømmen og blir kanalisert inn i en maskin, der den får et slag i hodet fulgt av et knivstikk mellom gjellene. Den havner så på et kontrollbord der den blør ut, før den blir ledet videre til tanker med nedkjølt UV-renset sjøvann som holder 0,5 grader celsius. Denne prosessen foregår med en fart på rundt 240 fisker i minuttet.

Oppdrettsselskap som MOWI, SalMar, Lerøy Seafood og Firda er selskap som har gjort tiltak rettet mot bløgging på merdkanten. I fremtiden vil prosessbåt være ett viktig bidra til:

– Øke oppdrettsnæringens omdømme – økt fiskevelferd.
– Redusere dødeligheten – ingen dødelighet under transport eller ventemerd.
– Redusere risiko i transportleddet.
– Få grønt lys i regionen.

Totalt vil dette bidra til økt bærekraftig utvikling i bransjen.

 

Sammenligning prosessbåt og brønnbåt