sushi-1

Kvalitet

Velferd

God kvalitet starter med en lite stresset fisk som har opplevd best mulig velferd når den har blitt håndtert. Fisken blir etterkontrollert for korrekt bedøvelse og bløgging, før den går ned i laste-vannet.

Mattrygghet

Mattryggheten skal sikres gjennom flinke ansatte og et gjennomtenkt og effektivt kvalitetssystem.

Sertifiseringer

GlobalGAP CoC

Vår sertifisering etter "GlobalGAP Chain of Custody" standarden er med på å understreke vårt fokus på høy kvalitet. Våre kunder skal være trygge på at måten vi håndterer produktet lever opp til de kravene som stilles fra markedet.

ASC CoC

"Aquaculture Stewardship Council Chain of Custody" standarden stiller store krav til miljøhensyn og åpenhet rundt håndteringen av produktet. Disse kravene vil bidra til at konsumentene er trygge på at maten de spiser er det den utgir seg for å være.

Økologisk sertifisering

Napier er sertifisert for å slakte og føre økologisk laks. I Økologisk produksjon er det høye standarder for fiskevelferd og miljø.

Renhold

HACCP

Et godt utarbeidet og adaptivt renholds- og kontrollregime er nødvendig for at vi skal kunne sikre mattryggheten i vårt virke.  Båtene gjennomgår en betydelig vaske- og desinfeksjonsrutine etter hver føring av fisk – fabrikken og tilhørende utstyr blir manuelt vasket og desinfisert, mens rørsystemet om bord vaskes gjennom et såkalt “Clean In Place” system. Vi har utviklet et CIP system som bevarer kvaliteten på vasken samtidig som vasketiden holdes nede.  Dette systemet er basert på erfaringer bygget over et tiår med drift av prosessbåt.

Renholdet verifiseres ved hjelp av ulike prøvetakingsmetoder, slik som ATP-, svaber- og vannprøver etter hver levering av fisk. 

 

 

Miljø

Vi her i Napier er stolte over at vi kan bidra med en miljøvennlig løsning for transport av slaktefisk. Våre båter er vesentlig mindre enn brønnbåter med tilsvarende kapasitet. Dette gjør at vi kan operere med under halvparten av motorstørrelsen til disse båtene. Forskjellen i motorstørrelse kan overføres til utslippsprofilen til båtene, noe som gjør at prosessbåter er markedsledende for utslipp per kilo transportert oppdrettsfisk til humankonsum. 

Vannrensing

Vi har et pågående prosjekt med Aquaculture by Sandtorv i Haugesund, hvor vi ønsker å rense og desinfisere laste-vannet for gjenbruk. Dette vil halvere kjemikaliebruken, samt at det muliggjør en utnyttelse av filtrert fett og proteinmasse til andre formål. Pilotprosjektet står for tiden om bord på Tauranga, og resultatene er lovende.

Kjemikalier

Reduksjon av kjemikalieutslipp gjennom såper og desinfeksjon er noe vi har fokus på, og vi arbeider med flere aktører for å holde skadelige stoffer, som klor, borte fra så mange komponenter som mulig.  Samtidig som at det ikke komprimeres noe innenfor mattryggheten.